بایگانی‌های تردد وسایط نقلیه سنگین | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
تردد وسایط نقلیه سنگین باعث ترکیدگی لوله ۲۵۰ چدن کمربندی مدرس شهر قوچان شد ۱۹ دی ۱۳۹۸

تردد وسایط نقلیه سنگین باعث ترکیدگی لوله ۲۵۰ چدن کمربندی مدرس شهر قوچان شد

تردد وسایط نقلیه سنگین باعث ترکیدگی در شبکه توزیع آب قوچان در محل کمربندی مدرس شهرستان قوچان شد.