بایگانی‌های بیمارستان پیوند اعضا منتصریه مشهد | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
برگزاری نشست خبری بیمارستان پیوند اعضا منتصریه مشهد با اصحاب رسانه ۱۸ اسفند ۱۴۰۱

برگزاری نشست خبری بیمارستان پیوند اعضا منتصریه مشهد با اصحاب رسانه

نشست خبری با اصحاب رسانه با موضوع ارائه خدمات درمانی به بیماران پیوندی در بیمارستان منتصریه مشهد برگزار شد.