بایگانی‌های بیمارستان لقمان | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
بخشی از تجهیزات بیمارستان لقمان سرخس نصب شد ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

بخشی از تجهیزات بیمارستان لقمان سرخس نصب شد

رئیس بیمارستان لقمان سرخس از تجهیز این واحد درمانی به دستگاه‌های امحاء زباله رادیولوژی وسی آر خبر داد.