بایگانی‌های بیمارستان شهدا | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
تجهیز بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان شهدا قوچان ۱۳ بهمن ۱۳۹۸

تجهیز بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان شهدا قوچان

بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان شهدا شهرستان قوچان مجهز به دو دستگاه پمپ انفوزیون سرم جدید شد.