بایگانی‌های بانوی مرگ مغزی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
بانوی مرگ مغزی تربت جامی به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید ۳۰ دی ۱۳۹۸

بانوی مرگ مغزی تربت جامی به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید

اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی چهار بیمار نیازمند به عضو شد.

اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در مشهد به ۷ بیمار زندگی دوباره بخشید ۱۱ دی ۱۳۹۸

اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در مشهد به ۷ بیمار زندگی دوباره بخشید

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در مشهد به هفت بیمار زندگی دوباره بخشید.