بایگانی‌های بانوان روستایی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
۱۰۰ درصد نوغانداری جوین در اختیار بانوان روستایی ۰۴ تیر ۱۳۹۹

۱۰۰ درصد نوغانداری جوین در اختیار بانوان روستایی

مدیر جهاد کشاورزی جوین گفت: ۱۴۰ جعبه کرم ابریشم با هدف افزایش رونق کسب و کار در روستاها و توسعه پرورش کرم ابریشم به عنوان یک شغل جانبی، خانگی و مکمل بین ۳۹ زن روستایی توزیع شد.