بایگانی‌های بافت_فرسوده | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
شهردار قوچان: ۱۸هزار نفر از جمعیت قوچان در محلات بافت فرسوده و ناکارآمد ساکن هستند ۱۲ مهر ۱۳۹۸

شهردار قوچان: ۱۸هزار نفر از جمعیت قوچان در محلات بافت فرسوده و ناکارآمد ساکن هستند

شهردار قوچان بابیان اینکه جمعیت شهرستان ۱۰۴ هزار نفر است که حدود ۱۸ هزار نفر از این جمعیت در محلات بافت فرسوده و ناکارآمد ساکن هستند، عنوان کرد: با بررسی‌های به‌عمل‌آمده از تردد سرانه در محلات و کاربری‌های سرانه محقق نشده که شامل کاربرهای آموزشی، فرهنگی، ورزشی، رفاهی و فضای سبز می شود، جمعاً در چهار محله، ۵۶ هزار مترمربع را در برگرفته است.