بایگانی‌های بازدید کارشناسان | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
بازدید کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان رشتخوار از مناطق سیل زده ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

بازدید کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان رشتخوار از مناطق سیل زده

کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان رشتخوار از مناطق سیل زده بازدید کردند.