بایگانی‌های اهداکننده مرگ مغزی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
کودک مرگ مغزی به ۵ بیمار زندگی دوباره بخشید ۰۱ اسفند ۱۳۹۸

کودک مرگ مغزی به ۵ بیمار زندگی دوباره بخشید

اهدای اعضای کودک مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی پنج بیمار نیازمند به عضو شد.

اهدای عضو اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی سبزواری به سه بیمار زندگی دوباره بخشید ۰۱ بهمن ۱۳۹۸

اهدای عضو اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی سبزواری به سه بیمار زندگی دوباره بخشید

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی حداقل سه بیمار نیازمند به عضو شد.