بایگانی‌های اسماعیل زادگان | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
دیدار قضات محاکم انقلاب استان با زندانیان اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی خراسان رضوی ۱۸ دی ۱۳۹۸

دیدار قضات محاکم انقلاب استان با زندانیان اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی خراسان رضوی

قضات و رؤسای شعبات محاکم انقلاب استان با زندانیان اردوگاه حرفه‌آموزی دیدار کردند.