1

گزارش تصویری از بازدید شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی

عکاس:‌ سمانه جعفری