1

کمک ۵۰۰ میلیون ریالی خیر کاشمری به حوزه سلامت این شهرستان

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر از کمک 500 میلیون ریالی خیر کاشمری به مجمع خیرین سلامت این شهرستان خبر داد.

به گزارش اختر شرق؛ دکتر یزدانی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر با اعلام این خبر گفت: خیر نیک اندیش حاج محمد رضا شریعت پناه دراقدامی خداپسندانه مبلغ پانصد میلیون ریال جهت خرید تجهیزات پزشکی بیمارستان های کاشمر به مجمع خیرین سلامت این شهرستان اهدا نمود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان کاشمر با قدردانی
از این خیر گرانقدر، گفت: امید است این همدلی مردم در بخش سلامت و کمک به هم نوع،بیش
از پیش تقویت شود و شاهد رشد کمک های انساندوستانه در تمام زمینه ها بخصوص در زمینه
تجهیزات بیمارستانی باشیم.

دکتریزدانی در پایان خاطر نشان کرد: اقدامات
خیرخواهانه علاوه بر لذت معنوی در دنیا، توشه ای برای آخرت خیرین است.

خبرنگار: فاطمه نبوی ثالث