1

کشف اجزای بدن یک رأس آهو از منزلی در سبزوار

به گزارش اختر شرق؛ رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست
سبزوار گفت: با تلاش مأموران یگان حفاظت این اداره اجزای بدن یک رأس آهوی نر در
منزلی در بخش روداب این شهرستان کشف شد. حمیدرضا صادقی گفت: در پی گزارش مردمی در
بازرسی از منزل یک شکارچی متخلف در بخش روداب، مقداری اجزای بدن آهو و یک قبضه
سلاح دو لوله غیرمجاز و ۲۷ فشنگ ساچمه زنی کشف شد.

وی با اشاره به اینکه پرونده شکارچی متخلف برای
سیر مراحل اداری به مراجع قضایی ارسال شد، تصریح کرد: بر مبنای مصوبه جدید شورای
عالی حفاظت محیط‌زیست که از روز گذشته اجرایی شده است، جرائم محیط زیستی افزایش‌یافته
و بر همین مبنا جریمه یک رأس آهو نر ۲۵۰ میلیون ریال است که فرد متخلف باید به‌حساب
خزانه واریز کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست سبزوار در پایان
خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین حفاظت محیط‌زیست شکار، حمل، عرضه، فروش و صدور
جانوران وحشی زنده یا تلف‌شده و اجزای آن‌ها بدون کسب پروانه یا مجوز از سازمان محیط‌زیست
جرم محسوب می‌شود.