کاروان زائران افغانستانی در موکب دوغارون مورد استقبال و پذیرایی قرار گرفتند
کاروان زائران افغانستانی در موکب دوغارون مورد استقبال و پذیرایی قرار گرفتند

چاپ مطلببازدیدها: ۵

image_printچاپ مطلب

بازدیدها: 5