پرسی‌زنی سگ‌های ولگرد در رشتخوار

به گزارش اختر شرق؛ امین تنهایی یکی شهروندان
شهر رشتخوار با اشاره به اینکه سگ‌های ولگرد و پرسه زنی شبانه‌روزی در سطح شهر باعث
صلب آسایش شهروندان در این شهر شده است، گفت: چندین سال است که مردم تقاضا جدی جهت
جمع‌آوری سگ‌های ولگرد در سطح شهر رشتخوار از مسئولان رادارند، اما حضور سگ‌های ولگرد
همچنان در سطح شهر باقی است، و مردم ازعدم توجه کافی به این مسئله گلایه‌مند هستند.

رضا کبیریان، دیگر ساکن شهر رشتخوار با
اشاره به اینکه ساکنین محدوده خیابان شفا در این شهر چندین بار مشکل سگ‌های ولگرد را
اطلاع‌رسانی کردند، و نتیجه‌ای در برنداشته است، گفت: تردد شهروندان در شب الخصوص برای
بانوان همراه با ترس از حضور سگ‌ها ولگرد است، که این مسئله زمان زیادی است که پابرجاست.

وی با درخواست از رسیدگی مسئولان در این
رابطه، گفت: معضل سگ‌های ولگرد و پرسه زنی این حیوانات در سطح شهر علاوه بر مشکلات
ترس و وحشت شهروندان، باعث ایجاد بیماری‌ها گوناگون خواهد شد.

هوشمند، دیگر ساکن این شهر گفت: پرسه زنی
سگ‌های ولگرد در محدوده خیابان امام خمینی شهر رشتخوار علاوه بر مشکلات ترس و وحشت
برای ساکنین در این محدوده باعث صلب آسایش در شب برای شهروندان شده است.

خانم ربانی از ساکنان مسکن مهر رشتخوار
در گفت‌وگو با خبرنگار ما نیز با درخواست از رسیدگی، مسئولان شهرداری در رابطه با حل
مشکل حضور سگ‌های ولگرد در سطح شهر رشتخوار گفت: بارها برای خرید در شب شهروندان و
الخصوص بانوان در مسکن مهر با برخورد با سگ‌های ولگرد امکان خرید یا انجام کار خود
را نداشته‌اند.

پیگیری جمع آوری سگ‌های ولگرد در رشتخوار
تا هفته آینده

حمیدرضا موسوی رئیس شورای شهر رشتخوار در
پی بیان مشکلات شهروندان در پی حضور سگ‌های ولگرد در این شهر، گفت: با هماهنگی انجام‌شده
در هفته آینده ستاد اتلاف سگ‌های ولگرد، در شهرداری رشتخوار با مدیریت شهردار شبکه
بهداشت، نماینده فرمانداری، دامپزشکی انجام می‌شود و برای این قضیه، تصمیم‌گیری نهایی
انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون بحث پیگیری
جمع‌آوری سگ‌های ولگرد بر عهده پیمانکار بوده است، گفت: کار جمع‌آوری سگ‌های ولگرد
طی مدت پنج تا شش ماه گذشته توسط پیمانکار انجام‌نشده، که با دعوت از پیمانکار در جلسه
هفته آینده سگ‌های ولگرد از سطح شهر جمع‌آوری و مستندات ان به شهروندان اطلاع‌رسانی
خواهند شد.

خبرنگار: حسین خاکشور