مبارزه بیولوژیک با کرم گلوگاه در باغ های انار رشتخوار به روش پرچم زدایی
مبارزه بیولوژیک با کرم گلوگاه در باغ های انار رشتخوار به روش پرچم زدایی

مدیرجهاد کشاورزی رشتخوار گفت: شهرستان رشتخوار با داشتن ۱۵۰ هکتارباغ انار یکی از قطب های تولید انار دراستان محسوب می شود بنابراین استفاده از روش های نوین کشاورزی در حفظ وافزایش بهره وری این محصول یکی از اولویت های جهادکشاورزی شهرستان محسوب می شود.

محمود اعظمی در گفتگو با خبرنگار اختر شرق گفت: بیشتر باغ های انار شهرستان در بخش آستانه متمرکز است به طوری که حدود ۱۳۸  هکتار باغ انار در این بخش قراردارد و کارشناسان مرکزجهاد کشاورزی آستانه با بازدیدهای مکرر و توصیه های ترویجی در کنترل آفت های این محصول نقش مهمی را ایفا می نمایند و به همین دلیل امسال در سطح بیست هکتار از باغ های این بخش مبارزه بیولوژیکی انجام گرفته است.

درادامه پورحسن رئیس مرکزجهاد کشاورزی آستانه گفت: روش‌های مختلف مبارزه با این آفت شامل؛ زراعی، بیولوژیک و مکانیکی است. روش زراعی شامل، بهبود و ایجاد باغات با شرایط زراعی مناسب و روش بیولوژیک شامل، رهاسازی زنبور تریکوگراما است که تخم‌های آفت را داخل تاج پارازیته می‌کند وروش مکانیکی نیز شامل، جمع‌آوری میوه‌های باقیمانده روی درختان یا ریخته شده روی زمین و دفن یا سوزاندن آن‌ها و استفاده از تله‌های فرمونی به منظور تعیین زمان ظهور و اوج پرواز آفت است.

وی خاطرنشان کرد: آفت کرم گلوگاه انار، تخم های خود را داخل تاج میوه می گذارد و به همین دلیل مبارزه شیمیایی با آن تقریباً غیرممکن است و از طرفی سمپاشی در باغ های انار سبب از بین رفتن حشرات مفید و در نتیجه طغیان سایر آفت ها به خصوص کنه ها می شود. این مبارزه با رهاسازی زنبور مبارزه بیولوژیک به نام تریکوگراما در باغ های انار انجام می شود. 

پورحسن عنوان کرد: جمع آوری میوه های باقیمانده بر روی درختان یاریخته شده روی زمین و دفن یا سوزاندن آن ها و حذف پرچم های تاج انار را ازروش های مبارزه زراعی و مکانیکی با آفت کرم گلوگاه عنوان کرد وتوصیه نمود در زمان برداشت میوه‌های سالم انار، میوه‌های آلوده جمع‌آوری شده و پس از جمع‌آوری، میوه‌های آلوده از محیط باغ خارج و منهدم شوند چراکه این کار موجب کاهش آلودگی  انار در سال بعد می‌شود.

وی ادامه داد: حذف پرچم به منظور جلوگیری از تخم‌گذاری پروانه ماده لابلای پرچم‌ها به وسیله دستگاه پرچم‌زدا یا گل گرفتن گلوگاه انار نیز یکی از روش‌ها است به طوری که حذف پرچم میوه های انار (پرچم زدایی)، حدود چهار تا پنج هفته پس از ظهور اولین گل انار و یا دو تا سه هفته پس از اوج گلدهی درختان انار، که در این زمان پرچم اکثرمیوه های انارخشکیده شده است ومیوه های انار به اندازه گردو می باشد، صورت می گیرد. زمان پرچم زدایی بسته به شرایط آب و هوایی و منطقه،مصادف با ماه خرداد می باشد.

پورحسن با اشاره به این که مهم‌ترین آفت انار در شهرستان کرم گلوگاه انار است، گفت: این آفت به محصول انار در دو مرحله درختی و انباری به طور متوسط تا ۴۵ درصد خسارت می‌زند به طوری که خسارت عمده این آفت مربوط به تغذیه لاروهای جوان است که با ایجاد سوراخ در محوطه داخلی تاج و نفوذ به داخل میوه انار از پوست و دانه‌های میوه تغذیه می‌کند.

وی با بیان این که وجود لارو و تخم آفت در میوه‌های به ظاهر سالم برداشت شده درانبار نیزباعث توسعه آفت در انبار می‌شود، تصریح کرد: فرآیند پوسیدگی و ترشیدگی میوه و در حالت پیشرفته انبوه اسپورهای کپک سیاه و سبز آشکار می‌شود.

خبرنگار: حسین خاکشور

image_printچاپ مطلب

بازدیدها: 8