دومین جلسه تفسیر قران کریم و گفت‌وگوی کانون دانشگاهیان خراسان در نیشابور برگزار شد
دومین جلسه تفسیر قران کریم و گفت‌وگوی کانون دانشگاهیان خراسان در نیشابور برگزار شد

عکس: یونس خدادوست چاپ مطلببازدیدها: ۵۰

عکس: یونس خدادوست

image_printچاپ مطلب

بازدیدها: 50