1

تولید نانوکیت های تشخیص سریع استامینوفن و مورفین برای اولین بار در دنیا در دانشگاه صنعتی قوچان

به گزارش اختر شرق؛ علی‌اصغر بهشتی رئیس دانشگاه صنعتی قوچان در جمع خبرنگاران گفت: تيم تحقيقاتي دكتر طاهره روحاني بسطامي از اساتيد دانشگاه صنعتي قوچان موفق به توليد دو نانوكيت تشخيص سريع با ویژگی‌های منحصربه‌فرد نسبت به ساير روش‌های تشخيصي جهت شناسايي كمي و كيفي استامينوفن و مورفين شدند.

رئیس دانشگاه صنعتی قوچان تصریح کرد: نانوكيت
تشخيص سريع استامينوفن نسبت بهروش‌های تشخيصي كنوني داراي ویژگی‌های منحصربه‌فردی
از قبيل، قابليت تشخيص در مدت‌زمان 10 ثانيه، قابليت تشخيص كمي و تعيين سطح سرمي
استامينوفن (اين در حالي است كه تاکنون كيت تشخيصي سريع باقابلیت تعيين سطح سرمي
در دنيا ارائه نشده است)، قابليت شناسايي از یک ساعت بعد از مصرف استامينوفن (روش‌های
كنوني از چهار ساعت بعد از مصرف قابليت شناسايي را دارا می‌باشند)، قابليت اجرا در
محل (point of care testing)،
عدم نياز به اپراتور متخصص، انتخاب پذيري بالا و عدم تداخل دارويي و قيمت ارزان هست.

وی ادامه داد: ارزيابي اين اختراع در مدل‌های
حيواني با همكاري تيم پزشكي در دانشگاه جندی‌شاپور اهواز صورت گرفته است. كاربرد
اين نانوكيت در بخش مسمومين و اورژانس است و قدرت سريع تشخيص در اين نانوكيت جهت
نجات جان انسان بسيار مؤثر است.

بهشتی خاطرنشان کرد: همچنين نانوكيت تشخيص سريع
مورفين داراي توانمندی‌های منحصربه‌فردی است كه می‌توان به اين موارد اشاره کرد:
شناسايي كمي و كيفي مورفين در مدت‌زمان 5 دقيقه، انتخاب پذيري بالا و عدم تداخل
دارويي با داروهاي مختلف به‌ویژه کدئین، قابليت اجرا در محل و عدم نياز به اپراتور
متخصص. توليد اين نانوكيت ها علاوه بر قيمت ارزان جهت جلوگيري از خروج ارز از كشور
و عدم نياز به واردات کیت‌های مشابه كمك بسيار شاياني می‌نماید.

رئیس دانشگاه صنعتی قوچان در پایان تصریح کرد:
در حال حاضر اين گروه تحقيقاتي تحت عنوان شركت نانو نوآوران تشخيص برتر (نانو تب)
مشغول به فعاليت می‌باشد و بر روي تهيه نانوكيت هاي موردنیاز بخش دارو، درمان و آزمایشگاه‌های
تشخيص طبي مشغول به فعاليت است.

لازم به ذکر است؛ تیم تحقیقاتی خانم دکتر طاهره
روحانی، شامل آقای دكتر سيبويه، آقای مهندس بيات و خانم مهندس ممبني است.