1

توصیه بهداشتی برای درمان صحیح بیماری تب کریمه کنگو

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی تربت‌جام
گفت: بیماری CCHF یا تب خونریزی
دهنده کریمه کنگو در صورت عدم درمان صحیح موجب مرگ می‌شود.

به گزارش اختر شرق؛ مهندس رحیمیان معاون
بهداشتی دانشکده علوم پزشکی تربت‌جام گفت: یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌های مشترک انسان
و دام با علائم تب، بی‌حالی، خونریزی از حفرات مختلف بدن مانند دهان، بینی، گوش و
… و خونریزی‌های زیرپوست که در صورت عدم درمان صحیح موجب مرگ می‌شود.

وی با اشاره به راه‌های انتقال بیماری به
انسان افزود: گزش کنه، له کردن کنه روی پوست بدن -خوردن گوشت، جگر، قلوه و … تازه
و نپخته، تماس با گوشت یا امحاء و احشاء دام آلوده، انتقال از طریق تماس با خون و ترشحات
فرد بیمار از راه‌های انتقال این بیماری خطرناک به انسان است.

 معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی تربت‌جام بیان
کرد: سال گذشته 8 نفر مبتلابه این بیماری شناسایی و درمان شدند از ابتدای سال تا پایان
تیرماه 4 نفر با علائم فوق به مراکز درمانی این شهرستان مراجعه و تحت درمان قرار گرفتند.

مهندس رحیمیان تصریح کرد: به همه همشهریان توصیه می‌شود جهت پیشگیری از ابتلا به این بیماری خطرناک از مصرف گوشت نیم‌پز و نپخته جدا خودداری کنند، گوشت مصرفی خود را از مراکز مجاز و مورد تائید و ممهور به مهر شبکه دامپزشکی تهیه و در غیر این صورت حداقل 24 ساعت آن را در دمای یخچال 8-4 درجه نگهداری و بعد مصرف نمایند، در صورت تمایل به مصرف جگر حداقل 48 ساعت آن را در یخچال نگه‌داری و بعد مصرف نمایند، از تماس با لاشه، احشاء، خون و ترشحات دامی بدون استفاده از وسایل حفاظتی مانند دستکش، روپوش و غیره خودداری کنند.