1

تغییر مدیریت اداره صنعت، معدن و تجارت قوچان/ حبیبی کیا رفت، وهاب زاده آمد

مراسم تودیع آقای حبیبی کیا و معارفه آقای
ایمان وهاب زاده مدیران قدیم و جدید اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قوچان برگزار
شد.

به گزارش اختر شرق و به نقل از آوای
قوچان؛ مراسم تودیع آقای حبیبی کیا و معارفه آقای ایمان وهاب زاده مدیران قدیم و جدید
اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قوچان در محل اداره صنعت معدن و تجارت و اتاق فرماندار
قوچان با حضور معاونین و کارشناسان اداره کل و شهرستان برگزار شد.

لازم به ذکر است؛ ایمان وهاب زاده پیش از
این در پست معاونت اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قوچان مشغول به فعالیت بود.