برخورد قضایی برای واکسیناسیون غیر مجاز دام‌ها در خوشاب
برخورد قضایی برای واکسیناسیون غیر مجاز دام‌ها در خوشاب

سرپرست شبکه دامپزشکی خوشاب گفت: فرد متخلف غیر بوی شهرستان که اقدام به واکسیناسیون و درمان دام‌ها بدون اخذ پروانه اشتغال از سازمان دامپزشکی کرده بود به مرجع قضایی شهرستان معرفی شد.

محمود ترخاصی در گفتگو با اختر شرق با اظهار اینکه یکی از اتهامات فرد یاد شده تهیه دارو خارج از شبکه توزیع دامپزشکی و مسیر قانونی است، گفت: مطابق قوانین سازمان دامپزشکی کشور کلیه افرادی که در بخش دارو و درمان بخش خصوصی دامپزشکی فعالیت می کنند باید دارای مجوز فعالیت از این سازمان باشند، گفت: بخش دارو و درمان دامپزشکی کشور سالهاست مطابق اصل ۴۴ به بخش خصوصی دامپزشکی واگذار شده و در حال حاضر دو دامپزشک و سه نیروی مایه کوب درقالب بخش خصوصی در شهرستان خوشاب فعالیت دارند که همگی دارای مجوز لازم و فارغ التحصیل از دامپزشکی هستند.

سرپرست  شبکه دامپزشکی خوشاب با تاکید بر اینکه کلیه همکاران بخش خصوصی دامپزشک و یا سایر رده ها که در بخش دارو ودرمان قصد فعالیت دارد باید دارای مجوز لازم باشند، افزود:  از بکارگیری افراد فاقد مجوز جدا پرهیز کنند چرا که اقدام انها نیز تخلف و از طریق هیئت بدوی استان پیگیری خواهد شد.

image_printچاپ مطلب

بازدیدها: 16