1

اکران چهار فیلم کوتاه در قوچان

چهار فیلم کوتاه با حضور جمعی از هنرمندان و هنردوستان در مجتمع
فرهنگی و هنری خانه کوچیک قوچان اکران شد.

به گزارش اختر شرق؛ فیلم‌های، «آرزو» به نویسندگی و کارگردانی علی
بختیاری و بازیگری، «رؤیای زندگی» به نویسندگی و کارگردانی مهدی حاتمی، «حاجی‌فیروز»
و «بازی» به کارگردانی رضا گلچین، با حضور جمعی از هنرمندان و هنردوستان در مجتمع
فرهنگی و هنری خانه کوچیک قوچان اکران شد.